Den daglige ledelse i Klaus NIelsen AS varetages af:


Flemming Hagen
Direktør, Teknikumingeniør


Micho Temizsoy
Byg Diplomingeniør

Vores bestyrelse består af:

Flemming Hagen, Teknikumingeniør, Direktør og aktionær i Klaus Nielsen AS
Micho Temizsoy, Byg Diplomingeniør og aktionær i Klaus Nielsen AS (Formand)
Klaus Nielsen, Akademiingeniør i Klaus Nielsen AS

Revision:
Brandt – statsautoriseret revisionspartnerselskab

Bank:
Jyske Bank, Hørsholm
Konto 5012 – 2010874

CVR nr. 16207306